טיפולים ותוכניות - טלה-רפואה

(טיפולים ותוכניות - טלה-רפואה)

בריאות בינלאומית וטלה-רפואה

כאשר רופא ומטופל ממוקמים במרחק רב מדי מציוד רפואי חיוני, יתכן כי יצטרכו להתמודד עם אתגר רפואי ללא ידע מציל חיים.

טלה-רפואה של "סידרס סיני" פותרת את הבעיה

הרופאים שלנו משתמשים בתקשורת וידאו חיה ואינטראקטיבית כדי לדבר עם רופאים במקומות רחוקים. הם משגרים אלינו באופן אלקטרוני מידע ונתונים מצילומי רדיוגרף, אלקטרוקרדיוגרמה, אנגיוגרמה, ומקורות אחרים. בתגובה אנו מציעים אופציות טיפוליות או אפילו בודקים את החולה באמצעות חיבורי תקשורת מתקדמים.

אנו שייכים לקבוצת מרכזים רפואיים באמריקה, המשתמשים באינטרנט כדי לתת חוות דעת שניה. רופאים בדרום ובמרכז אמריקה, באסיה, במזרח התיכון ובאירופה יכולים לסרוק את הגליון הרפואי עם נתוני החולה ופרטי מחלתו ולהעלות את הנתונים אל אתר אינטרנט פרטי. הרופאים שלנו בודקים את הנתונים ומציעים עצות. עצות אלה מגיעות אל הרופא בבית בתוך יום או יומיים, באמצעות קישורים אלקטרוניים אלה.